Máy bơm nước cho xe phun nước rửa đường

Máy bơm nước cho xe phun nước rửa đường

Mã sản phẩm: SP0069

Tình trạng : Mời liên hệ

Nhóm sản phẩm: Phụ tùng xe môi trường

Phụ tùng thay thế:  Phụ tùng xe môi trường

Giá bán: Mời liên hệ

Các loại bơm 40/50m3 và 60/90 m3

Chi tiết

Sản phẩm cùng loại

 Đăng ký gọi lại