Xe bồn, xe téc, xe xitec

Xe bồn, xe téc, xe xitec

Xe bồn xitec là các loại xe chuyên dụng có chức năng chuyên chở vận chuyển các loại chất lỏng, khí, khí hóa lỏng,... Tham gia giao thông đường bộ với 2 dạng chính là xe có gắn hệ thống bồn xitec không thể tháo rời và bồn xitec dạng sơ mi rơ moóc.
GIỚI THIỆU VỀ XE BỒN - XE TÉC - XE XITEC

Các loại xe, bồn xitec được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam hiện nay như:

  • Xe bồn xitec chở xăng, dầu.
  • Xe bồn xitec chở nước.
  • Xe bồn xitec chở thực phẩm: bia, sữa, dầu ăn,...
  • Xe bồn xitec chở hóa chất: Axit, LPG, GAS
  • Xe bồn chở cám, thức ăn chăn nuôi
  • Sơ mi rơ moóc chở xăng dầu
  • Sơ mi rơ moóc chở hóa chất: Axit, LPG, GAS
  • Sơ mi rơ moóc chở thực phẩm: bia, sữa, dầu ăn,...
  • Sơ mi rơ mooc chở cám, thức ăn chăn nuôi
 Đăng ký gọi lại