Nan chổi quét đường hút bụi loại 1

Nan chổi quét đường hút bụi loại 1

Mã sản phẩm: SP0078

Tình trạng : Mời liên hệ

Nhóm sản phẩm: Phụ tùng xe môi trường

Phụ tùng thay thế:  Phụ tùng xe môi trường

Giá bán: Mời liên hệ

Chổi quét đường lắp trên xe quét đường, xe hút bụi, xe quét rác có nhiều chủng loại bao gồm các loại sau: chổi quét đường nan nhựa, chổi quét đường nan nhựa xen nan sắt, chổi quét đường nan sắt.

Chi tiết

Sản phẩm cùng loại

 Đăng ký gọi lại