CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE

Thời gian bảo hành: Dòng xe chuyên dụng được thiết kế, lắp đặt trên nền xe cơ sở của các hãng. Chính vì lý do đó, xe sẽ được chia bảo hành thành 2 phần tách biệt:

1. Bảo hành liên quan đến xe cơ sở: Xe cơ sở được bảo hành theo chế độ bảo hành hiện hành tại thời điểm giao xe của nhà máy sản xuất ra xe cơ sở. 

2. Bảo hành liên quan đến hệ thống chuyên dụng: Hệ thống chuyên dụng được thiết kế, lắp đặt trên nền xe cơ sở sẽ được bảo hành tại nơi khách hàng sử dụng hoặc tại cơ sở sản xuất.

- Phạm vi, thời gian bảo hành:

Chế độ bảo hành này có hiệu lực trong thời gian bảo hành, thực hiện những công việc sửa chữa gây ra bởi khiếm khuyết của vật liệu và tay nghề công nhân trong khi xe được vận hành bình thường.

Chúng tôi chấp nhận bảo hành tất cả các xe đã được giao tới khách hàng bởi công ty chúng tôi trên  toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Thời gian bảo hành: Hệ thống chuyên dụng của xe sẽ được bảo hành 01 năm kể từ ngày xe được bàn giao tới khách hàng.

Điều kiện bảo hành: Tuân thủ hướng dẫn vận hành của cơ sở sản xuất khi nhận bàn giao xe. Chế độ bảo hành này không thực hiện cho những hư hỏng hay sự cố, mòn, rách trước thời hạn, gây ra bởi hay do một phần ảnh hưởng, một cách trực tiếp hay gián tiếp bởi tai nạn hay và quệt, vận hành sai như chở quá tải, thay thế các chi tiết hay cải tạo xe không theo tiêu chuẩn của nhà máy.

 Đăng ký gọi lại